Overflateoppussing bad

En overflateoppussing av badet er en rimeligere og raskere måte å pusse opp på enn å gjøre en totalrenovering. Med nye fliser og møbler vil badet se helt nytt ut, men det elektriske anlegget, røropplegget og membranen vil ikke kunne røres da dette befinner seg bak veggene/under gulvet. Det er heller ikke mulig å endre planløsning.

En overflateoppussing innebærer demontering av møbler og utstyr, legge flis over flis, remontere møbler og utstyr. Vi sjekker gammelt sluk og gamle rør så langt det lar seg gjøre, og gir garanti på jobben. Både rørlegger og elektriker må inn, i tillegg til flislegger, og det kreves akkurat like store krav til flislegger for denne type oppussing som for en totalrenovering. Oppussingen bør utføres av en bedrift med god garantitid og en sunn økonomi - som kan stille opp i ettertid hvis noe skulle oppstå.

En overflateoppussing kan ofte gjennomføres på 1.5 uke, litt avhengig av flistype som skal brukes og utforming av rommet.