Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster en totalrenovering av bad i 2024?

I dag koster en totalrenovering av bad i Oslo og omegn ca kr 350.000,- og oppover

De seriøse aktørene vil normalt ikke ligge veldig langt fra hverandre i pris. Dersom det er vesentlig prisdifferanse er det gjerne utforming av tilbudet eller hva tilbudet inkluderer som er utslagsgivende.

Hvorfor er det så kostbart å pusse opp bad?

Stor arbeidsmengde:

Å levere oppussing og renovering av bad og andre våtrom etter dagens krav/sluttbrukers forventninger er kostbart og en stor forpliktelse for entreprenøren. Det er mange yrkesgrupper som er involvert – snekker, flislegger, rørlegger og elektriker. Dette setter store krav til logistikk og planlegging. I OBR har vi egne prosjektkoordinatorer som styrer prosjektet før oppstart, i forhold til planløsning, bestillinger av flis og inventar og kontrakt/tilbud. Deretter tar prosjektlederen over og styrer selve gjennomføringen av prosjektet. Til slutt må prosjektet dokumenteres. Oppussing av bad gir samlet sett - med alle yrkesgrupper, prosjektering og ledelse - en svært stor arbeidsmengde.

Bedriften må ha trygg økonomi: 

Det må planlegges for nedgangstider og bedriften må ha midler til å overleve svingninger i etterspørsel. En bedrift med dårlig økonomi vil stå i fare for konkurs i nedgangstider og en garanti vil da ikke lenger være gjeldende. 

En garantitid betyr også at kostnadene på prosjektet ikke nødvendigvis er over ved prosjektets ferdigstillelse. Det kan dukke opp ting underveis i garantitiden som koster bedriften penger. Dette må det tas høyde for i forbindelse med prising og økonomisk planlegging

Bedriften må ha stabile ansatte og samarbeidspartnere:

Ettertraktede kolleger  må betales og behandles på en måte som sikrer bedriften stabilitet. 

Bedriften må imøtekomme alle dokumentasjonskrav: 

Norge er trolig det landet i verden med strengest retningslinjer og høyest krav til dokumentasjon ved renovering av våtrom. Ansvarlig bedrift må ha systemer, kunnskap og ansatte som imøteser disse kravene

- Bedriften må ha dekning på alle poster:

En levedyktig bedrift som vil være  på trygg grunn år etter år kan ikke gå i stå dersom en ansatt blir sykemeldt eller eventuelt slutter. For å sikre sluttbruker må det være kapasitet til å dekke hver post om noe skulle oppstå. 

- Bedriften må bruke byggematerialer av høy kvalitet og av godkjent standard: 

Det er et stort utvalg av byggmaterialer for deg som skal pusse opp badet eller våtrommet. Som med det meste får man det man betaler for. For utførende sin del må det tenkes langsiktig og investeres i kvalitetsmaterialer for å sikre maks levetid på våtrommet.

Hvordan finne en seriøs entreprenør?

Ved å sjekke firmaets økonomi, historie og tilbakemeldinger fra tidligere kunder, vil man få  et  bilde av bedriftens kultur og levedyktighet. Nyttige ressurser på nettet kan være: 

Hva er TEK17 og Våtromsnormen

TEK17(Byggteknisk forskrift):

En forskrift som beskriver et byggverks minimum av egenskaper for å kunne oppføres lovlig.

Det er altså denne forskriften som legges til grunn når takstmenn vurderer utførelsen av baderom. Ved klagesaker er det ofte denne forskriften som benyttes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvaret for TEK med veiledning 

Våtromsnormen: 

Våtromsnormen er i motsetning til TEK ikke en forskrift, men et oppslagsverk. Våtromsnormen er laget av bransjeaktører og ikke fra offisielt hold. 

Ingen har plikt til å følge våtromsnormen, men den er en veileder som bidrar til oppføring av våtrom i tråd med lovfestede regler i TEK 

Hvordan er reglene rundt garantitid?

Her må det understrekes at garanti og reklamasjonsrett er ikke det samme. 

Reklamasjonsrett: 

Reklamasjonsrett er standardisert. I Norge har vi 5 års reklamasjonsrett på arbeider utført på fast eiendom. Her er det klagefrister og andre forhold som spiller inn. I sammenhengen vi omhandler her gjelder 5 års reklamasjonsrett alle oppdrag innen oppussing eller totalrenovering av bad og våtrom. 

Garantitid: 

En garanti er en privatrettslig bindende avtale eller erklæring mellom kjøper og selger. Entreprenør binder seg ved kontrakt til en gitt garantitid på arbeider og varer. En garantitid kan ikke overstyre reklamasjonretten på bekostning av sluttbruker.

I OBR er det 5 års standard bygg garantitid/reklamasjonsrett, med en tilleggsgaranti på 5 år ved lekkasje – altså 10 års garanti på lekkasjefritt bad.

Er det trygt med smøremembran på gulvet til bad og våtrom?

Det korte svaret er JA.  

Alle typer membran må  benyttes korrekt for å fungere over tid for bad og andre våtrom.

Dagens smøremembran er elastisk, og i kombinasjon med forsterkning i alle hjørner og overganger, samt mansjetter på alle gjennomføringer, er dette en svært solid løsning med flere fordeler kontra underliggende membran  (sveisemembran/banemembran).

Hvorfor bestille møbler og flis av entreprenør?

Normalt er det fordelaktig å bestille alle varer gjennom utførende bedrift. Man har da kun en leverandør som påtar seg garanti for både utførelse og bestillings- og reklamasjonsansvar

For noen kan  det være praktisk å slippe arbeidet med håndtering av bestillinger, frakt og eventuelle leveranseproblemer/forsinkelser.

Er det nødvendig å totalrenovere eller holder det med en overflate-oppussing?

Dette er et ofte stilt spørsmål som ikke alltid er like lett å svare på. 

  • I tilfeller der bad eller andre våtrom er av eldre dato med stor slitasje på vann og/eller avløpsrør, samt gammel eller manglende membran er det alltid best med en totalrenovering.
  • Ved en overflate-oppussing av slike bad risikerer man å investere betydelig i et resultat med kort forventet levetid
  • Dersom badet er av nyere dato og/eller har utenpåliggende vannrør, dokumentert eller synlig membran i sluk, kan overflate-oppussing være en god løsning. 
  • Sluttbruker vil ikke få garanti på tidligere underliggende arbeider, men tar man høyde for kostnad og økonomisk kapasitet kan dette i sum være den beste løsningen.
Hvilke deler av en oppussing kan jeg få ENOVA støtte til?

Enova gir støtte til diverse energibesparende tiltak i private hjem.

Det kan være smartberedere, vannbårent anlegg, varmepumpebereder m.m.

Når er det krav om lekkasjesikring?

I dag er det krav til lekkasjesikring i alle rom med vanninstallasjoner. I tillegg til bad kan dette være  kjøkken, separat toalett, vaskerom, bod med varmtvannsbereder/vaskemaskin e.l.  Lekkasjesikring kan være sluk (som det alltid er på bad) eller en elektrisk lekkasjestopper.

En lekkasjestopper har en sensor som reagerer på fukt og stenger vanntilførsel. Forskrift om lekkasjesikring i alle rom med vanninstallasjoner kom i 2010.