Installere reduksjonsventil

En reduksjonsventil sørger for at det er jevnt trykk i rørledningene – ikke for lavt, ikke for høyt. Spesielt nye, lekkasjesikre rørsystemer bør ha en reduksjonsventil fordi de tåler mindre trykk enn gamle kobberrør. Våre rørleggere kan installere reduksjonsventil hos deg, slik at du unngår plutselige økninger i vanntrykk som kan skade rør og installasjoner.

Vann- og avløpsetaten skal levere et vanntrykk på minimum 2 bar til boliger. Trykket i vannrørene inne i boligen bør ligge rundt 4-5 bar, og bør ikke være høyere enn 6 bar. Blir trykket for høyt, kan det skade sanitærinstallasjoner. Ved å installere en trykkreduksjonsventil sørger du for å holde vanntrykket under 6 bar hele tiden.

Forbrukers eget ansvar

Alle er ikke klar over at det er forbruker, og ikke kommunen, som plikter å sørge for at eiendommens sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Dette gjelder også nødvendige tekniske installasjoner som sikrer trygg vannleveranse fra den kommunale ledningen.

Vann- og avløpsetaten har med andre ord ikke ansvar for at du kan få skader på sanitæranlegget i boligen din som følge av høyt trykk i området. Så lenge kommunen leverer et vanntrykk på minimum 2 bar, og sørger for å varsle når trykket øker, har den ikke erstatningansvar for skader på sanitæranlegg.

Med andre ord; hvis du får skader på sanitæranlegget på grunn av for høyt trykk, må du selv betale for å reparere anlegget.

Må jeg ha reduksjonsventil?

I Oslo kommunes «Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger» står det at abonnenten må sørge for å installere reduksjonsventil på vannanlegget dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Hvis det ikke er installert en reduksjonsventil, kan du risikere at innvendige rør og sanitærinstallasjoner blir skadet fordi det er for høyt trykk. Vann- og avløpsetaten har likevel ikke myndighet til å pålegge den enkelte å installere reduksjonsventil. Dette er en vurdering du må gjøre selv.

I blokker eller andre boliger der flere boenheter har felles tilknytning til det kommunale nettet, holder det å installere èn trykkreduksjonsventil.

Mistenker du dårlig vanntrykk?

Hvis du er usikker på hvordan vanntrykket er i boligen din, kan en rørlegger måle det og vurdere om du bør installere en reduksjonsventil. Kontakt oss i dag – vi svarer kjapt og har kort ventetid.